Front Journal Historisk fiskeby med traditioner av vinhantering